Branddetectie

Een brand is nooit 100% te voorkomen, echter is het tijdig signaleren van een brand in een zo vroeg mogelijk stadium van onschatbaar belang. Met een brandmeldinstallatie is een brand sneller bekend wat meer tijd geeft om eventuele aanwezige personen in veiligheid te brengen en schade aan uw pand en eigendommen zo veel mogelijk te beperken. 

Wat vaak vergeten wordt is dat een brandmeld/ontruimingsalarminstallatie in veel gevallen wettelijk verplicht is, volgens het bouwbesluit. Dit geldt ook voor bestaande panden. Het niet hebben van de genoemde installatie kan, indien deze volgens het bouwbesluit verplicht is, grote problemen veroorzaken. Het maakt de eigenaar van een bedrijf/gebouw “persoonlijk aansprakelijk” bij schade en/of letsel bij medewerker(s).

Daar komt Van Limpt Beveiliging & Telecommunicatie om de hoek kijken. Wij zijn een gecertificeerd branddetectiebedrijf en een gecertificeerd onderhoudsbedrijf brandmeldinstallaties, waardoor elke brandmeldinstallatie met een hoge kwaliteit wordt afgeleverd. Het is hierdoor mogelijk uw brandmeldinstallatie door ons op maat te laten ontwerpen, installeren, onderhouden en certificeren. 

Beheer Brandmeldinstallatie
Wanneer er in een pand een brandmeldsysteem aanwezig is dient de gebruiker ervoor te zorgen dat er maandelijks en 4 en 8-maandelijkse beheerderstaken worden uitgevoerd. Deze taken dienen uitgevoerd te worden door iemand met diploma ‘Beheerder Brandmeldinstallatie’. Wij kunnen deze maandelijkse beheerderstakenvoor u uitvoeren. Hierin zijn de volgende bezoeken opgenomen: 9 x Maandelijkse beheerderstaken volgens norm: NEN2654 & 4 en 8-maandelijkse beheerderstaken volgens norm: NEN2654

Naast de bovengenoemde bezoeken is er voor de brandmeldinstallatie ook een onderhouds-overeenkomst afgesloten. Tijdens dit onderhoud wordt ook de maandelijkse beheerders taak uitgevoerd en ingevuld in het logboek. 

Opleiding BBI
Wanneer u in eigen beheer de maandelijkse beheerderstaken wilt uitvoeren dan dient er minimaal één persoon aangesteld te worden tot BBI (Beheerder Brandmeldinstallatie). Om BBI te worden dient men een korte cursus te volgen. Wij adviseren om 2 personen een cursus BBI te laten volgen, zo kan er met meer zekerheid elke maand de beheerderstaken worden uitgevoerd.